Omgevingsvergunning (bouwvergunning)


Direct een vergunningscheck doen: www.omgevingsloket.nl

Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Voor sommige bouwwerken of verbouwingen heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel achterop uw woning. Deze zijn vaak vergunningsvrij.

Omgevingsvergunning voor bouwen
Op 1 oktober 2010 is de externe link: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd om de procedures voor vergunningen te vereenvoudigen. Diverse vergunningen zijn gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. Hierdoor is de term 'bouwvergunning' vervallen. Inhoudelijk is er niets veranderd: voor bouwen heeft u in veel gevallen nog steeds een vergunning nodig. Soms kunt u bouwen of verbouwen zonder vergunning (vergunningvrij bouwen).

Omgevingvergunning andere activiteiten
Naast een omgevingsvergunning voor bouwen is mogelijk ook een vergunning of melding nodig om een gebouw te gebruiken, een bestaand gebouw te slopen, een boom te kappen of een monument te wijzigen. Voor al deze activiteiten kunt u in één keer een vergunning aanvragen of een melding doen via externe link: Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning online Vergunningcheck
Via de Vergunningcheck van het externe link: Omgevingsloket online is eenvoudig na te gaan of er voor een bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en zo ja welke. Dat kan ook met de externe link: iPhone-applicatie Vergunning.

Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente of met Venema Bouw. Die kunnen aangeven voor welke activiteiten een vergunning of melding nodig is. De benodigde vergunning kan natuurlijk ook door Venema Bouw worden aangevraagd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Contact

Venema Bouw BV
Felland Noord 7a
9753 TB Haren

050 - 406 1201
info@venemabouw.nl

Aangesloten bij

Bouwgarant Bouwend Nederland

Volg ons